Użytkowniku forum chlorkownia.pl
poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które dotyczą zbierania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej chlorkownia.pl. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczane są Twoje dane oraz jak możesz je weryfikować. Poinformujemy Cię o prawie wyboru dotyczącym przetwarzania danych, jak i możliwości ich całkowitego. Przeczytasz również informacje dotyczące plików Cookies.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników forum chlorkownia.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma tu należy wpisać dane. Niniejszy dokument opisuje zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony chlorkownia.pl. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Zakres i cel przetwarzania danych

2.1 Dane osobowe klientów i osób korzystających z witryny chlorkownia.pl przetwarzane są przez nas w celu obsługi procesu rejestracji (czynności polegającej na założeniu konta użytkownika) i logowania za jego pomocą na forum chlorkownia.pl oraz przyjmowania płatności on-line za pośrednictwem serwisu Tpay (przekazywanie środków na utrzymanie forum).

2.2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna (nie jest obowiązkowa) , jest natomiast konieczna do świadczenia przez nas ww. usług. Dane osobowe, które udostępnisz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Każdy ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

3. Dane zbierane podczas rejestracji

Jeśli podejmiesz decyzję o chęci korzystania z forum chlorkownia.pl, konieczne jest wybranie opcji założenia konta użytkownika, tylko wtedy możliwe korzystanie z forum. W tym celu poprosimy Cię o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, który będziesz wykorzystywać przy opcji logowania.

4. Jak wykorzystujemy Twoje dane

4.1 Wszystkie informacje i dane podane przez Ciebie wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby rejestracji i korzystania z forum i nie przekazujemy ich żadnym firmom zewnętrznym.

4.2. Podczas płatności on-line na stronach naszego sklepu potwierdzamy Twoje dane, tj. imię i nazwisko, adres, aby wstępnie zweryfikować transakcję. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie płatność realizowana jest za pośrednictwem firmy Tpay.pl.

4.3. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy je także udostępnić w wypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych lub organów Państwowych. Poza tymi przypadkami informacje dotyczące Twojej tożsamości nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

5. Weryfikacja danych osobowych

W każdej chwili masz możliwość zmiany hasła, aktualizacji, bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do naszego systemu na swoim koncie użytkownika. Możesz zwrócić się z tą prośbą wysyłając e-mail.

6. Ciasteczka ('cookies')

Punkt określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez tu firma Widma

7. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies oraz adres IP:

a) Forum chlorkownia.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez chlorkownia.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej forum, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

b) Forum chlorkownia.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej forum przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez forum chlorkownia.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu forum Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.

8. Odnośniki

Forum chlorkownia.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

9. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych

Dane osobowe forum chlorkownia.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10. Twoje uprawnienia

Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt z nami na adres tu podać maila

11. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych użytkowników forum chlorkownia.pl , przy zasięganiu informacji, zmianach, blokowaniu lub usuwaniu danych oraz odwołaniu udzielonych zezwoleń należy zwrócić się na piśmie do: rodo-forum [ at ] chlorkownia.pl

Usługodawcą - Wolontariuszem - Opienkunem forum jest firma:
MINISTERSTWO IT
Afrykańska 5a/1
03-066 Warszawa
NIP: 952 19 61 474